Eesti seadusandlusest ja turuvajadustest tulenev täiendav funktsionaalsus.

Riiklik aruandlus
Käibemaksu deklaratsioon
VIES (VD)
Intrastat
Pakendiaktsiis

Finantsjuhtimine
Saldoteatised
Põhivara ajalugu
Põhivara inventuuriloend

Raha haldus
Pangaliides
Kassaorderid

Ostu- ja müügiprotsessid
Mittemahaarvatav käibemaks
Müügidokumendid
Äriregistri päring
Kliendipõhine ettemaks